Ban Giám Đốc – Tập Đoàn Thiên Minh

DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC THIÊN MINH CORP

Lâm Uy Minh : Tổng Giám Đốc – Chủ tích HĐQT: Là người tiên phong thành lập thương hiệu công ty Thiên Minh Corp với định hướng công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực đầu tư Bất động sản, thiết kế quy hoạch, xây dựng.

Nguyễn Hữu Duy : Phó Tổng Giám Đốc, chịu trách nhiệm chính toàn bộ mảng hồ sơ dự án. Tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh. Là một trong những nhân sự nòng cốt đồng hành cùng Thiên Minh kể từ những ngày đầu thành lập.

Ngô Quang Phú : Giám Đốc Dự Án và Thiết Kế Quy Hoạch. Tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh và là một trong những Kiến trúc sư có kinh nghiệm trên 15 năm về thiết kế quy hoạch, dự án.

Võ Thanh Sơn : Giám Đốc Điều Hành kiêm Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Quang Thành : Phó Giám Đốc Thiết Kế và Quy Hoạch

Hồ Thị Nga : Giám Đốc Tài Chính