Năng lực tài chính Tập Đoàn Thiên Minh

  • Vốn chủ sở hữu: 3.900.000.000.000 đồng (Ba nghìn chín trăm tỷ đồng).
  • Số dư ngân hàng: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
  • Tập đoàn Thiên Minh có mối quan hệ tốt với các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư trong và ngoài nước nên khi tập đoàn Thiên Minh được cấp chủ trương đầu tư thì khả năng thực hiện dự án của chúng tôi đảm bảo đạt kết quả 100%.

Một số văn bản chứng nhận năng lực tài chính/cam kết từ ngân hàng:

Giấy xác nhận số dư tài khoản Tập Đoàn Thiên Minh


Cam kết tín cụng của ngân hàng Agribank cho Tập Đoàn Thiên Minh


Cam kết tín dụng của ngân hàng Agribank đến Công ty CP Tập Đoàn Thiên Minh


Cam kết tín dụng ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đến Công ty CP Tập Đoàn Bất Động Thiên Minh


Cam kết tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank đến công ty Cp Tập Đoàn Đầu Tư Bất Động Sản Thiên Minh