Chuyên mục: Quy Hoạch Dự Án

Mục quy hoạch - Quy trình lập dự án theo nghị định 30-2015 NĐ-CP

Quy trình lập dự án theo nghị định 30-2015 NĐ-CP

22/10/2019

QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, NHÀ Ở, THƯƠNG MẠI, CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DỰ ÁN ĐA NĂNG Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ_CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu […]

Mục quy hoạch - Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa TpHCM

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa TpHCM

22/10/2019

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định 60/2017/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh     TẬP ĐOÀN THIÊN MINH Address: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004 Email: info@tapdoanthienminh.vn www.tapdoanthienminh.vn Trân trọng ! Bạn […]

Mục quy hoạch - Quy định chung về Luật nhà ở 65/2014/QH13

Quy định chung về Luật nhà ở 65/2014/QH13

22/10/2019

Quy định chung về Luật nhà ở 65/2014/QH13     TẬP ĐOÀN THIÊN MINH Address: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004 Email: info@tapdoanthienminh.vn www.tapdoanthienminh.vn Trân trọng ! Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà […]

Mục quy hoạch - Nghị Định Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Nghị Định Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

22/10/2019

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG     Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Quy hoạch đô […]

Mục quy hoạch - Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

22/10/2019

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành Nghị định […]

Mục quy hoạch - Quy trình thực hiện dự án Khu dân cư, Khu/Cụm Công Nghiệp, Dự án đa năng…

Quy trình thực hiện dự án Khu dân cư, Khu/Cụm Công Nghiệp, Dự án đa năng…

21/10/2019

Quy trình thực hiện dự án Khu dân cư, Khu/Cụm Công Nghiệp, Dự án đa năng…   TẬP ĐOÀN THIÊN MINH Address: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004 Email: info@tapdoanthienminh.vn www.tapdoanthienminh.vn Trân trọng ! Bạn có thể […]