Ngành thông tin và truyền thông An Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Chung sức xây dựng nông thôn mới phát triển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính vì thế nên ngành thông tin và truyền thông An Giang đã chủ động tham gia vào chương trình này để nhằm đưa các khu vực tại vùng nông thôn có bước ngoặt phát triển hiện đại và tiến xa hơn trong tương lai.

Việc phát triển hệ thống bưu chính viễn thông, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho mọi vùng nông thôn, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã được đề ra để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngành thông tin và truyền thông phụ trách các tiêu chí về Bưu điện bao gồm 2 tiêu chí thành phần: có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và có internet đến nông thôn.

Ngành thông tin và truyền thông An Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới
Ngành thông tin và truyền thông An Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới

Với mục tiêu của ngành thông tin và truyền thông nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, đồng bộ đến cấp cơ sở góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, dịch vụ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí khu vực nông thôn, phổ cập các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đưa phát thanh, truyền hình, sách, báo tới người dân nông thông để xóa dần khoảng cách thông tin giữa nông thôn và thành thị. Ngành thông tin và truyền thông An Giang đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng cơ sở hạ tầng các xã để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông của tỉnh, với vai trò chủ động, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông tại địa phương. Xây dựng và phê duyệt quy hoach hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn theo yêu cầu nhiệm vụ tại đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn. Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương về các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Ngành thông tin và truyền thông An Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới
Khu vực nông thôn tại An Giang ngày càng phát triển

Bên cạnh đó, mỗi xã, phường, thị trấn đều được Sở thông tin và truyền thông An Giang hỗ trợ thành lập 1 điểm cung cấp thông tin cơ sở phục vụ người dân tiếp cận thông tin qua truy cập internet nhanh chóng, qua đó giúp nhân dân tiếp cận chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Ngành thông tin và truyền thông An Giang đã thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành để góp phần xây dựng xã nông thôn mới của tỉnh và đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông hoàn thành tiêu chí và lộ trình thực hiện xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao dao tỉnh An Giang đề ra.

 


TẬP ĐOÀN THIÊN MINH

Address: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004

Email: info@tapdoanthienminh.vn

www.tapdoanthienminh.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Tập đoàn Thiên Minh: