Buổi họp về việc đề xuất thực hiện dự án Đầu tư The New City Thiên Minh tại Tp. Vĩnh Long

Vào ngày 04 tháng 02 năm 2020, đã có buổi làm việc giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thiên Minh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long về việc đề xuất thực hiện Dự án Khu đô thị mới của Tập đoàn Thiên Minh tại tỉnh Vĩnh Long.

Buổi họp với sự góp mặt của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh Nghiệp cùng Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động Sản Thiên Minh diễn ra tại Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung buổi họp xoay quanh vấn đề Tập đoàn Thiên Minh thực hiện Dự án đầu tư có quy mô 100 ha đến 500 ha tại các huyện và thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long. Dự án này được xem sẽ thúc đẩy nền kinh tế, du lịch và góp phần thay đổi diện mạo tại địa bàn tỉnh này.

họp dự án tại Vĩnh Long

họp dự án tại Vĩnh Long

 

họp dự án tại Vĩnh Long

họp dự án tại Vĩnh Long