Buổi làm việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Thiên Minh

Ngày 04 tháng 03 năm 2020 tại Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã diễn ra buổi làm việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Thiên Minh về việc khảo sát lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Tây Ninh.

Chủ trì buổi làm việc là Bà Lê Dân An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và sự tham gia của các cán bộ phòng chuyên môn của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Tập đoàn Thiên Minh có Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh; Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc cùng các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn Thiên Minh.

Bà Lê Dân An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh (Người ngồi ghế chủ tọa) và các cán bộ phòng chuyên môn của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bà Lê Dân An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh (Người ngồi ghế chủ tọa) và các cán bộ phòng chuyên môn của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

 

Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng bên trái người ngồi ghế chủ tọa), Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng vị trí thứ hai bên trái người ngồi ghế chủ tọa) và các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn Thiên Minh

Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng bên trái người ngồi ghế chủ tọa), Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng vị trí thứ hai bên trái người ngồi ghế chủ tọa) và các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn Thiên Minh

 

Về phía Tập đoàn Thiên Minh

Tập đoàn Thiên Minh đề nghị khảo sát lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Tây Ninh, mong muốn Sở Xây dựng tư vấn Tập đoàn Thiên Minh một số vị trí đất để Tập đoàn Thiên Minh tìm hiểu và đầu tư

Về phía Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bà Lê Dân An giới thiệu cho Tập đoàn Thiên Minh hai huyện có cơ hội đầu tư là huyện Trảng Bàng và Hòa Thanh. 

Tập đoàn Thiên Minh đã khảo sát sơ bộ và chọn hai khu đất, một là ở xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành với quy mô là 138,33 ha và hai là ở xã Lộ Hưng, huyện Trảng Bàng với quy mô là 170,43 ha

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Thiên Minh

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Thiên Minh

Kết thúc buổi làm việc đã giúp các bên hiểu rõ hơn về vai trò cũng như tạo dựng sự tin tưởng của Tập đoàn Thiên Minh đối với Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh