Buổi làm việc giữa UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và Tập đoàn Thiên Minh

Ngày 12 tháng 03 năm 2020 tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã diễn ra buổi làm việc giữa Ủy Ban Nhân Dân huyện Châu Thành và Tập đoàn Thiên Minh về việc Tập đoàn Thiên Minh tài trợ 100% kinh phí không hoàn lại thực hiện dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Hoàng Gia 2

Chủ trì buổi làm việc là Ông Dương Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, sự tham gia của các cán bộ phòng chuyên môn của UBND huyện Châu Thành

Về phía Tập đoàn Thiên Minh có Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh; Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc cùng các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn Thiên Minh.

Ông Dương Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ( Người ngồi ghế chủ tọa); Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng vị trí thứ hai bên phải ghế chủ tọa)

Ông Dương Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ( Người ngồi ghế chủ tọa); Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng vị trí thứ hai bên phải ghế chủ tọa)

Các cán bộ của UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreCác cán bộ của UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

 

Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng vị trí thứ 2); Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc (Người áo vàng vị trí thứ 3) và các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn.

Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng vị trí thứ 2); Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc (Người áo vàng vị trí thứ 3) và các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn.

 

Buổi làm việc xoay quanh về Tập đoàn Thiên Minh tài trợ 100% kinh phí không hoàn lại thực hiện dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Hoàng Gia 2. Dự án này đã thông qua các cuộc họp của Ban Thành viên tỉnh Bến Tre, Ban Thường vụ tỉnh Bến Tre, UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre và thông qua nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre trình ra Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thực hiện dự án.

Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng ); Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc (Người áo vàng ) tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng ); Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc (Người áo vàng ) tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Kết thúc buổi làm việc đã giúp các bên hiểu rõ hơn về vai trò cũng như tạo dựng sự tin tưởng của Tập đoàn Thiên Minh đối với UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre