Buổi làm việc tại Phòng QLĐT thị xã Phước Long của Tập đoàn Thiên Minh

Thư mời do Phòng QLĐT thị xã Phước Long phát hành.

Thư mời do Phòng QLĐT thị xã Phước Long phát hành.

Vào lúc 14 giờ, ngày 09/9/2020, tại Phòng QLĐT thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước diễn ra buổi làm việc giữa Phòng QLĐT thị xã Phước Long và Tập đoàn Thiên Minh về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn thị xã Phước Long. Hai bên cũng đã thống nhất về khu đất dự kiến lập quy hoạch có quy mô khoảng 500ha.