Buổi làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế XD Quy hoạch Hạ tầng Thanh Niên

Vào lúc 14h00, ngày 01/7/2020 tại Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đã diễn ra buổi làm việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế XD Quy hoạch Hạ tầng Thanh Niên (Thanh Niên Arch).

Buổi làm việc do Ông Hà Thiện Ý – Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì

Tham gia còn có đại diện các cơ quan tỉnh Tiền Giang:

– Ông Nguyễn Thế Cường – Phó trưởng phòng Sở Xây dựng.

– Ông Lương Huệ Chung – Chuyên viên Sở Xây dựng.

– Ông Trần Thanh Khiết – Phó trưởng phòng Sở Tài chính.

– Ông Võ Thành Đồng – Phó trưởng phòng Sở Tài nguyên Môi trường.

– Ông Hồ Văn Sơn – Chuyên viên Sở Kế hoạch Đầu tư.

Về phía Công ty Thanh Niên Arch gồm:

– Ông Lâm Uy Minh – Chủ tịch.

– Ông Nguyễn Hữu Duy – Tổng Giám đốc.

– Ông Vương Quang Khoa – Phó Tổng Giám đốc.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang của Công ty Thanh Niên Arch

Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang của Công ty Thanh Niên Arch

Tại buổi làm việc 2 bên thống nhất phương án là Công ty Thanh Niên Arch sẽ cam kết tài trợ 100% bằng nguồn vốn không hoàn lại của doanh nghiệp theo phương thức vốn xã hội hoá đối với việc lập quy hoạch phân khu chức năng 1/2.000 và quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn thuộc tỉnh Tiền Giang và các cụm đô thị mới.

Ban lãnh đạo Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế XD Quy hoạch Hạ tầng Thanh Niên

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.