Buổi làm việc tại UBND huyện Ba Tri của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thiên Phúc

Thư mời do UBND huyện Ba Tri phát hành

Thư mời do UBND huyện Ba Tri phát hành

Vào ngày 17/6/2020, tại UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã diễn ra buổi làm việc giữa UBND huyện Ba Tri và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thiên Phúc về việc nắm tiến độ triển khai thực hiện dự án Cụm Công nghiệp An Hòa Tây.

Buổi làm việc do Ông Dương Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham gia còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Các phòng: Tài chính – Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

Phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thiên Phúc đại diện có Ông Vương Quan Khoa – Giám đốc dự án của Công ty.

Toàn cảnh buổi làm việc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thiên Phúc tại UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Buổi làm việc xoay quanh về việc nắm tiến độ triển khai thực hiện dự án Cụm Công nghiệp An Hòa Tây.

Kết thúc buổi làm viêc của Công ty Thiên Phúc

Kết thúc buổi làm việc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thiên Phúc