Buổi làm việc tại UBND huyện Đất Đỏ của Tập đoàn Thiên Minh

Thư mời do UBND huyện Đất Đỏ phát hành

Thư mời do UBND huyện Đất Đỏ phát hành

Vào ngày 25/6/2020, tại Hội trường UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã diễn ra buổi làm việc giữa UBND huyện Đất Đỏ và Tập đoàn Thiên Minh về việc lập quy hoạch phân khu chức năng 1/2000 và thực hiện đầu tư quy hoạch 1/500 khu dân cư tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vùng Tàu.

Buổi làm việc do Ông Lê Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ chủ trì. Tham gia còn có các đại diện cơ quan như: Chánh Văn phòng, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch của huyện Đất Đỏ.

Phía Tập đoàn Thiên Minh đại diện có Ông Lâm Uy Minh – Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Hữu Duy – Phó Tổng Giám đốc và Ông Vương Quang Khoa – Giám đốc dự án của tập đoàn.

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ chủ trì buổi làm việc (Người ngồi ghế chủ trì); Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người ngồi bên phải ghế chủ trì)Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ chủ trì buổi làm việc (Người ngồi ghế chủ trì); Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người ngồi bên phải ghế chủ trì)

Ban Tổng Giám đốc Tập Đoàn Thiên Minh làm việc với Ông Lê Văn Hoà - Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ và các phòng ban chuyên môn của huyện.

Ban Tổng Giám đốc Tập Đoàn Thiên Minh làm việc với Ông Lê Văn Hoà – Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ và các phòng ban chuyên môn của huyện.

Buổi làm việc xoay quanh việc lập quy hoạch phân khu chức năng 1/2000 và thực hiện đầu tư quy hoạch 1/500 khu dân cư tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vùng Tàu.

Kết thúc buổi làm việc của Tập đoàn Thiên Minh

Kết thúc buổi làm việc của Tập đoàn Thiên Minh