Buổi làm việc tại UBND huyện Lạc Dương của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch hạ tầng Thanh Niên

Vào lúc 14  giờ 30 phút, ngày 10/6/2020, tại Hội trường UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra buổi làm việc giữa UBND huyện Lạc Dương và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch hạ tầng Thanh Niên về việc lập quy hoạch mở rộng, đấu nối và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 2 dự án hiện hữu: Khu dân cư nông thôn xã Đạ Nhim và Trung tâm cụm xã Đạ Nhim.

Buổi làm việc do Ông Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương chủ trì. Tham gia còn có Ông Lê Chí Quang Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương. Và đại diện các cơ quan như Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế Hạ tầng của huyện Lạc Dương.

Về phía Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch hạ tầng Thanh Niên (Thanh Niên Arch) có Ông Nguyễn Hữu Duy – Tổng Giám đốc và Ông Vương Quang Khoa – Phó Tổng Giám đốc công ty.

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch hạ tầng Thanh Niên

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch hạ tầng Thanh Niên.

Buổi làm việc xoay quay về vấn đề lập quy hoạch mở rộng, đấu nối và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 2 dự án hiện hữu: Khu dân cư nông thôn xã Đạ Nhim và Trung tâm cụm xã Đạ Nhim.

Kết thúc buổi làm việc UBND huyện có ý kiến như sau:

– Thống nhất nguồn tài trợ của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch Hạ tầng Thanh Niên để lập, đầu nối và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của hai dự án hiện hữu: Khu dân cư nông thôn xã Đa Nhim và Dự án Trung tâm cụm xã Đa Nhim.

– Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ nói trên. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch Hạ tầng Thanh Niên triển khai thực hiện việc lập, đầu nối và điều chỉnh quy hoạch theo quy định hiện hành. Đồng thời cho phép mở rộng phạm vi nghiên cứu khả thi và thực hiện lập quy hoạch mở rộng phạm vi trên quy mô 50ha theo đề xuất của đơn vị tư vấn.

Sau buổi làm việc tại UBND huyện Lạc Dương, đoàn tiến hành đi khảo sát thực địa tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn khảo sát thực địa tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn khảo sát thực địa tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn khảo sát thực địa tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.