Buổi làm việc tại UBND huyện Ninh Sơn của Tập đoàn Thiên Minh

Ngày 03/9/2020, tại UBND huyện Ninh Sơn đã diễn ra buổi làm việc giữa UBND huyện Ninh Sơn và Tập đoàn Thiên Minh về việc Tập đoàn Thiên Minh tài trợ 100 % không hoàn lại kinh phí lập quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông nghiệp xã tại Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.

Buổi làm việc do Ông Võ Đình Vinh – Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn chủ trì. Tham dự cuộc họp có Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế – Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Lãnh đạo UBND xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn.

Ông Võ Đình Vinh - Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn chủ trì buổi làm việc (Người ngồi ghế chủ tọa), Ông Nguyễn Hữu Duy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh.  Ông Ngô Quang Phú – Giám đốc Dự án

Ông Võ Đình Vinh – Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn chủ trì buổi làm việc (Người ngồi ghế chủ tọa), Ông Nguyễn Hữu Duy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người ngồi bên trái ghế chủ tọa).

Ông Ngô Quang Phú – Giám đốc Dự án (Người ngồi vị trí thứ tư bên trái ghế chủ tọa).

Tham gia cuộc họp Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Về phía Tập đoàn Thiên Minh có Ông Nguyễn Hữu Duy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ông Ngô Quang Phú – Giám đốc Dự án.

Sau khi nghe đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh giới thiệu về năng lực sở trường của công ty, mục đích và yêu cầu của việc lập quy hoạch cho 02 xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp đồng chí Võ Đình Vinh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thống nhất các ý kiến và kết luận một số nội dung như sau:

Lãnh đạo UBND huyện rất ủng hộ và cảm ơn việc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh thực hiện lập quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông nghiệp xã tại Mỹ Sơn, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, để công tác lập quy hoạch được thuận lợi và đạt hiệu quả cao:

1. Yêu cầu Phòng Kinh tế – Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn cung cấp các hồ sơ, số liệu cần thiết cho Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh thể thực hiện việc lập quy hoạch, lưu ý cung cấp hồ sơ quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 cho đơn vị tư vấn tham khảo.

2. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh khẩn trương triển khai công tác khảo sát, đo đạc, lấy ý kiến nhân dân…. đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

– Thực hiện lập quy hoạch trên phạm vi toàn xã Mỹ Sơn, xã Nhơn Sơn và 
sớm có cam kết hỗ trợ toàn bộ kinh phí trong công tác quy hoạch chi tiết phát 
triển sản xuất nông nghiệp cho 02 xã nói trên.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh phản ánh kịp thời với lãnh đạo UBND huyện để UBND huyện có ý kiến chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn trong công tác phối hợp thực hiện.
 
Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Ninh Sơn của Tập đoàn Thiên Minh.
 
 
Buổi làm việc kết thúc vui vẻ!