Buổi làm việc tại UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang của Tập đoàn Thiên Minh

Vào lúc 7 giờ 30, ngày 08/6/2020 tại UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang diễn ra buổi làm việc giữa UBND thị xã Long Mỹ và Tập đoàn Thiên Minh về việc lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị The New City Long Mỹ.

Chủ trì buổi làm việc là Ông Nguyễn Tiến Danh – Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ. Tham gia còn có Ông Đỗ Văn Đức – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tường; Ông Phạm Hoài Linh – Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh và các cán bộ chuyên môn của UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Về phía Tập đoàn Thiên Minh, có Ông Lâm Uy Minh – Tổng Giám đốc tập đoàn; Ông Nguyễn Hữu Duy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ (Người bên trái), Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người bên phải)

Ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ (Người bên trái), Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người bên phải)

Buổi làm việc xoay quanh về việc Tập đoàn Thiên Minh lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị The New City Long Mỹ tại phường Vĩnh Tường và phường Bình Thạnh, quy mô 120,43 ha. Song song đó, Ông Nguyễn Tiến Danh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã Long Mỹ thực hiện việc lấy ý kiến cơ quan tổ chức, lấy ý kiến dân; Xác định ranh giới phạm vi quy hoạch; Lập phương án GPMB; Trình các sở chuyên môn và UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đại diện phía Tập đoàn Thiên Minh

Đại diện phía Tập đoàn Thiên Minh