Buổi làm việc tại UBND tỉnh Cà Mau của Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp Thiên Phúc

Thư mời do UBND tỉnh Cà Mau phát hành

Thư mời do UBND tỉnh Cà Mau phát hành

Vào 06/6/2020, tại UBND tỉnh Cà Mau đã diễn ra buổi làm việc giữa UBND tỉnh Cà Mau và Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp Thiên Phúc về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư và Khu công nghiệp Hòa Trung.

Buổi làm việc do Ông Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị như: Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND huyện Cái Nước.

Về phía Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp Thiên Phúc có Ông Lâm Uy Minh – Tổng Giám đốc Công ty.

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh Cà Mau của Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp Thiên Phúc

Buổi làm việc xoay quanh việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư và Khu công nghiệp Hòa Trung.