Cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2019 giữa Tập đoàn Thiên Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc thực hiện dự án KDC Châu Đốc – An Giang

Ngày 26 tháng 3 năm 2019 Tập đoàn Thiên Minh nhận được Công văn số 454/SKHĐT-DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc đăng ký thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư Thiên Phúc Châu Đốc.

Sau cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2019 Sở Kế hoạch và đầu tư đã có Báo cáo số 148/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn Thiên Minh nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án đầu tư xây dựng "Khu dân cư Thiên Phúc Châu Đốc"

Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét cho ý kiến trong tháng 4 năm 2019.

khu dân cư thiên phúc châu đốc

 


TẬP ĐOÀN THIÊN MINH

Address: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004

Email: info@tapdoanthienminh.vn

www.tapdoanthienminh.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Tập đoàn Thiên Minh: