Cuộc họp tại Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang của Tập đoàn Thiên Minh

Sáng ngày 01/7/2020, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp với Tập đoàn Thiên Minh về việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm theo danh mục kêu gọi đầu tư tại tỉnh Hậu Giang.

Cuộc họp do Ông Nguyễn Công Tâm – Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cùng sự tham gia của các Sở ngành chuyên môn: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường và các huyện, thị xã thuộc tỉnh.

Đại diện Tập đoàn Thiên Minh có:

– Ông Lâm Uy Minh – Tổng Giám đốc.

– Ông Nguyễn Hữu Duy – Phó Tổng Giám đốc.

– Ông Vương Quang Khoa – Giám đốc dự án.

Toàn cảnh cuộc họp tại Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang của Tập đoàn Thiên Minh

Toàn cảnh cuộc họp tại Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang của Tập đoàn Thiên Minh

Toàn cảnh cuộc họp tại Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang của Tập đoàn Thiên Minh.

 

Ông Nguyễn Công Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng (Người bên trái) và Ông Lâm Uy Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người bên phải)

Ông Nguyễn Công Tâm – Phó Giám đốc Sở Xây dựng (Người bên trái) và Ông Lâm Uy Minh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người bên phải).

Kết thúc buổi làm việc của Tập đoàn Thiên Minh

Kết thúc buổi làm việc của Tập đoàn Thiên Minh